Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Nơi in dấu chân Bác Hồ ở Huế

Nơi in dấu chân Bác Hồ ở Huế
16/05/2020 17:00:00 - Văn hóa - Văn nghệThôn Dương Nỗ Đông (xã Phú Dương, H. Phú Vang, tỉnh TT- Huế) là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh sống, học tập thuở còn niên thiếu.