Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Người kiệm lời

Người kiệm lời
17/12/2019 10:36:44 - Văn hóa - Văn nghệCó một người cũng từng làm thơ mà lại nói với tôi rằng thơ 4 câu là loại thơ không thể chuyển tải hết ý (!). Thật hết biết. Anh ta còn minh chứng cho cách nghĩ thiển cận của mình là nhà văn N.B.T cũng từng nghĩ như vậy nên không bao giờ ông chọn loại thơ 4 câu in trên tờ báo văn nghệ địa phương do ông phụ trách.