Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Nhớ tác giả bài hát "Ai về sông Tương"

Nhớ tác giả bài hát "Ai về sông Tương"
24/09/2013 09:58:55 - Tác giả - Tác phẩm(Cadn.com.vn) - Sau khi nhạc sĩ Văn Giảng (tức Thông Đạt)-tác giả bài hát "Ai về sông Tương" qua đời tại Melbourne (Australia) vào tháng 5-2013, trong và ngoài nước, đã có nhiều chương trình tưởng nhớ về cuộc đời hoạt động âm nhạc của ông.