Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 4 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Phát huy tốt vai trò quần chúng

Phát huy tốt vai trò quần chúng
15/01/2021 20:00:00 - Hoạt động LL Công anNăm 2020, xã Hòa Phước (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) được biết đến không chỉ là địa phương có bước tiến nhanh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, gìn giữ bền vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Phát huy tốt vai trò quần chúng

Phát huy tốt vai trò quần chúng
07/07/2020 11:09:11 - Hoạt động LL Công anNhững năm gần đây, xã miền núi Hòa Phú (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) được biết đến không chỉ là địa phương có bước tiến nhanh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới (NTM) mà còn là điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ)...

Phát huy tốt vai trò quần chúng

Phát huy tốt vai trò quần chúng
23/06/2017 13:07:53 - Hoạt động LL Công an(Cadn.com.vn) - Xã Hòa Phú (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) là địa bàn miền núi có nhiều đặc thù như thôn đồng bào Cơ Tu Phú Túc giáp ranh với xã Ba...

Phát huy tốt vai trò quần chúng

Phát huy tốt vai trò quần chúng
14/11/2014 11:31:43 - Hoạt động LL Công an(Cadn.com.vn) - Năm 2014, xã Hòa Khương (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) được biết đến không chỉ là địa phương có bước tiến nhanh trong quá trình phát triển KT-XH,...