Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Phải qui hoạch Đà Nẵng cho cả vùng đô thị

Phải qui hoạch Đà Nẵng cho cả vùng đô thị
09/11/2019 13:18:38 - Việt Nam - Các nướcÝ tưởng qui hoạch chung Đà Nẵng tới năm 2030, tầm nhìn 2045 mà tư vấn Singapore đưa ra ngày 8-11 tiếp tục nhận được nhiều phản biện sắc bén từ các chuyên gia quốc tế.