Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 3 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Nhiều tranh luận về Điều 43 dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Nhiều tranh luận về Điều 43 dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
18/08/2015 08:12:34 - Chính trị(Cadn.com.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 17-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật...

Cần thiết ban hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo

15/08/2015 07:42:12 - Chính trị(Cadn.com.vn) - Ngày 14-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật Tín ngưỡng tôn giáo. Đa số các thành viên UBTVQH nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo, bởi quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng được nêu trong Tuyên ngôn thế giới... 

Bảo đảm quyền được thông tin của công dân

13/08/2015 06:23:57 - Chính trị(Cadn.com.vn) - Ngày 12-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật tiếp cận thông tin. Theo Ban soạn thảo, dự thảo Luật tiếp cận thông tin gồm 6 chương, 31 điều.