Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Tổng điều tra dân số tại Đà Nẵng: Quyết tâm hoàn thành trong thời gian sớm nhất

Tổng điều tra dân số tại Đà Nẵng: Quyết tâm hoàn thành trong thời gian sớm nhất
16/04/2019 10:40:00 - Bạn đọcCuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở với quy mô toàn quốc bắt đầu lúc 0 giờ ngày 1-4-2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn quốc.

Ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông vào Tổng điều tra dân số và nhà ở

16/11/2018 08:00:00 - Bạn đọcNgày 15-11, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Thừa ủy quyền của lãnh đạo UBND TP, ông Trần Văn Vũ- Cục trưởng Cục Thống kê thành phố, Phó Trưởng ban thường trực chủ trì hội nghị.