Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Bổ nhiệm ba Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

16/07/2020 07:19:09 - Chính trịThủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm 3 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.