Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Chỉ số tiêu dùng tháng 1 biến động nhẹ

20/01/2015 11:54:17 - Việt Nam - Các nước(Cadn.com.vn) - Theo dự báo của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1-2015 chỉ biến động nhẹ so với tháng 12-2014.