Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Năm Tý, nói chuyện “chà chuột 4.0”

Năm Tý, nói chuyện “chà chuột 4.0”
06/02/2020 20:58:53 - Bạn đọcCư dân mạng dùng cụm từ “cào phím”, “chà chuột” để chỉ những hành vi tung tin giả, cắt ghép hình ảnh không có thật ngoài đời vào trong thế giới ảo với nhiều mục đích.