Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

“Nhường ghế” cho người trẻ

“Nhường ghế” cho người trẻ
15/10/2019 12:57:00 - Bạn đọcSau hơn 1 năm, Đà Nẵng đã chi 11 tỷ đồng để thực hiện chủ trương hỗ trợ, khuyến khích 24 cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, tự nguyện thôi việc để nhường ghế, tạo điều kiện cho những người trẻ có năng lực.