Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Khắc khoải đợi chuyên gia ngoại

Khắc khoải đợi chuyên gia ngoại
31/08/2020 21:27:19 - Môn khácDịch Covid-19 đã khiến nhiều chuyên gia ngoại của các môn thể thao không thể sang Việt Nam làm việc theo kế hoạch. Hình thức huấn luyện, chỉ đạo trực tuyến cho VĐV đã được thực hiện nhưng rõ ràng không thể thay thế huấn luyện trực tiếp.