Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Có người con gái Cẩm Thanh…

Có người con gái Cẩm Thanh…
16/03/2020 14:41:57 - Văn hóa - Văn nghệ“Có người con gái Cẩm Thanh/ Là Võ Thị Hóa rạng danh anh hùng/ 13 tuổi tham gia cách mạng/ Có sợ chi bom đạn kẻ thù...”. Đây là những lời ca dành tặng cho một nữ du kích Cẩm Thanh...