Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Đường Trường Sơn ngày ấy, bây giờ (Bài cuối: Khe Hó, dấu thiêng còn mãi nơi này)

Đường Trường Sơn ngày ấy,  bây giờ (Bài cuối: Khe Hó, dấu thiêng còn mãi nơi này)
23/05/2019 12:54:11 - Ký sự - Phóng sựTrên đường Hồ Chí Minh nhánh Cam Lộ- Bến Quan (Quảng Trị) là Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn với hơn 10 ngàn mộ liệt sĩ, nơi yên nghỉ của những người con ưu tú đã hy sinh trên đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Dấu thiêng còn mãi nơi này

Dấu thiêng còn mãi nơi này
09/05/2019 13:39:24 - Ký sự - Phóng sựTrên đường Hồ Chí Minh nhánh Cam Lộ - Bến Quan là NTLS quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị), với hơn 10 ngàn mộ liệt sĩ, nơi yên nghỉ của những người con ưu tú đã hy sinh trên đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.