Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Đưa ống hút tre đến trời Âu

Đưa ống hút tre đến trời Âu
22/07/2019 11:30:00 - Việt Nam - Các nướcTre, trúc, nứa vốn là những vật liệu rất quen thuộc ở Việt Nam nhưng không phải ai cũng nhìn ra tiềm năng kinh tế của chúng.