Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

HĐND tỉnh Quảng Nam họp chuyên đề sắp xếp đơn vị cấp xã H. Hiệp Đức

HĐND tỉnh Quảng Nam họp chuyên đề sắp xếp đơn vị cấp xã H. Hiệp Đức
19/10/2019 10:00:00 - Bạn đọcQUẢNG NAM- Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam (khóa IX) ngày 18-10 khai mạc kỳ họp thứ 12 nhằm xem xét thông qua đề án "Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn H. Hiệp Đức, giai đoạn 2019- 2021". 

Chính phủ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật

20/03/2014 23:38:48 - Chính trị(Cadn.com.vn) - Ngày 20-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ Chuyên đề về xây dựng pháp luật. Thủ tướng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, đặc biệt là các bộ trưởng, trưởng ngành cần tập trung quyết liệt cho việc soạn thảo để trình Chính phủ cho ý kiến...