Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Chấm dứt xem xét giải quyết khiếu nại với hộ ông Nguyễn Trường Chiến

Chấm dứt xem xét giải quyết khiếu nại với hộ ông Nguyễn Trường Chiến
11/10/2018 11:15:26 - Bạn đọcĐÀ NẴNG- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa có Thông báo số 151/TB- UBND về việc giải quyết khiếu nại và đề nghị chấm dứt khiếu nại.