Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

22 khách đến từ Daegu phải cách ly hoặc về nước

22 khách đến từ Daegu phải cách ly hoặc về nước
25/02/2020 14:54:21 - Sức khỏeTại cuộc họp vào sáng 25-2, Ban Chỉ đạo chống dịch Covid - 19 đã đưa ra 2 phương án đối với ly 22 du khách nước ngoài đến từ Daegu