Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Phát huy vai trò “đi trước, mở đường”, thực hiện thắng lợi đường lối hội nhập quốc tế của đất nước

Phát huy vai trò “đi trước, mở đường”, thực hiện thắng lợi đường lối hội nhập quốc tế của đất nước
29/12/2015 15:03:08 - Hoạt động LL Công an(Cadn.com.vn) - Đó là phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch nước nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang tại Hội nghị CA toàn quốc...