Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Những ngày nắng nghĩ về một Đà Nẵng mát xanh

Những ngày nắng nghĩ về một Đà Nẵng mát xanh
08/07/2016 11:21:47 - Đời sống - Gia đình(Cadn.com.vn) - Dù chưa có bình chọn hay thi thố gì thì khách quan mà nói, Đà Nẵng vẫn hội đủ những yếu tố để có thể gọi tên là một “thành phố xanh”. Đó là màu xanh của biển,...