Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Gửi lại muôn sau "một khúc tâm tình..."

Gửi lại muôn sau "một khúc tâm tình..."
30/12/2019 10:37:26 - Tác giả - Tác phẩmNgười Hà Tĩnh trước kia, và cả bây giờ, cứ mặc nhiên nghĩ nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là người quê mình, vẫn tự hào nhận ông là "đồng hương".