Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Kiến nghị đầu tư xây dựng đường ĐT610 nối 2 huyện Duy Xuyên - Nông Sơn

02/04/2015 07:56:57 - Đầu tư - Xây dựng(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM - Ngày 1-4, UBND tỉnh kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất việc tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT610, đoạn Km25+750 - Km36+410,94 từ năm 2015 bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh.