Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Lính kho ngăn giặc lửa

Lính kho ngăn giặc lửa
19/06/2019 13:00:39 - Bạn đọcVới những người lính giữ kho ở Tiểu đoàn 6 (Cục Hậu cần Quân khu 5) công tác phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng, trạm xưởng là nhiệm vụ “chiến đấu” quan trọng của thời bình.