Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Tháo dỡ hàng rào ngăn sông Bồ

Tháo dỡ hàng rào ngăn sông Bồ
18/06/2019 14:54:22 - Bạn đọcTT-HUế- Liên quan đến việc người dân đóng cọc tre trên sông Bồ phản ánh khai thác cát sỏi, ngày 17-6, UBND thị xã Hương Trà (TT- Huế) và người dân đã tháo dỡ hàng rào ngăn sông này.