Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Khen thưởng người phát hiện hành vi quảng cáo rao vặt sai quy định

Khen thưởng người phát hiện hành vi quảng cáo rao vặt sai quy định
13/11/2018 10:00:00 - Bạn đọcUBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về việc chấn chỉnh và tăng cường hiệu lực công tác quản lý, tiến tới mục tiêu hạn chế tối đa hành vi quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn thành phố.