Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Lao đao với chiếu

Lao đao với chiếu
07/08/2013 10:35:30 - Ký sự - Phóng sự(Cadn.com.vn) - Nhắc đến xã Duy Vinh (H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) là người ta nghĩ ngay đến "cái nôi" của nghề dệt chiếu cói với nhiều loại sản phẩm bền, đẹp, nổi tiếng trong Nam ngoài Bắc.