Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Giám đốc BVĐK H. Đakrông

30/05/2018 08:21:27 - Sức khỏeQuảng Trị - Sở Y tế tỉnh đã có Văn bản 490/SYT-TC do ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở  ký, gửi UBND tỉnh Quảng Trị về việc kiểm tra, xử lý thông tin liên quan đến công tác quản lý dược, vật tư, hóa chất tại Trung tâm Y tế H. Đakrông.