Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Về tận bản làm hộ khẩu, CMND cho người dân vừa được nhập quốc tịch Việt Nam

Về tận bản làm hộ khẩu, CMND cho người dân vừa được nhập quốc tịch Việt Nam
13/08/2019 06:58:00 - Hoạt động LL Công anQUẢNG TRỊ- Sau đợt trao quốc tịch Việt Nam cho 119 trường hợp người Lào di dân tự do, kết hôn không giá thú tại bản A Dơi Đớ, xã A Dơi (H. Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vào tháng 12- 2018 đến tháng 5- 2019 vừa qua,

Nhập quốc tịch Việt Nam cho 119 trường hợp tại vùng biên giới

Nhập quốc tịch Việt Nam cho 119 trường hợp tại vùng biên giới
13/12/2018 10:10:05 - Bạn đọcQUẢNG TRị- Thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND  Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước,