Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Đào tạo phải hướng tới nhu cầu thị trường lao động

Đào tạo phải hướng tới nhu cầu thị trường lao động
12/08/2017 10:20:14 - Dạy và họcKhẩn trương rà soát, quy hoạch lại mạng lưới các trường đại học (ĐH) và đào tạo giáo viên; đào tạo phải hướng tới nhu cầu của thị trường lao động;...