Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng ô-tô quy mô nhỏ không được chạy đường dài

09/12/2014 09:00:00 - VB chính sách(Cadn.com.vn) - Đó là một trong những quy định khá nghiêm ngặt về hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô-tô trong thời gian đến theo quy định của Nghị định 86/2012/NĐ-CP của Chính phủ.