Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Thủ tướng phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2021

Thủ tướng phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2021
06/10/2020 07:10:00 - Chính trịThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 1499/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021. 

Không tăng tổng biên chế cho đến năm 2016

01/11/2013 13:11:01 - Bạn đọc(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM- Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh đã đồng ý chủ trương cơ bản không tăng tổng biên chế trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2016 (trừ trường hợp thành lập mới hoàn toàn).