Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Đà Nẵng tăng chỉ tiêu biên chế đối với ngành Giáo dục

Đà Nẵng tăng chỉ tiêu biên chế đối với ngành Giáo dục
13/12/2018 11:02:05 - Dạy và họcHiện nay, cả nước đang thực hiện tinh giản biên chế, nhằm hướng đến xây dựng bộ máy tổ chức cán bộ năng lực, hiệu quả. Hầu hết các bộ, ngành, tỉnh, thành phố cả nước đều thực hiện việc tinh giản biên chế.