Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

"Mắt thần" vào từng ngõ ngách

"Mắt thần" vào từng ngõ ngách
08/04/2020 09:53:34 - Hoạt động LL Công an"Hiệu quả lớn nhất là được lòng dân, tiếp đến tình hình trị an ở địa bàn được đảm bảo", đó là những lời bộc bạch chân thành của ông Phạm Đình Duẩn (1961),