Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Kiểm soát thật tốt F1

Kiểm soát thật tốt F1
10/08/2020 08:29:31 - Sức khỏe“Nếu bệnh nhân khai đúng là F1 của ai đó nhưng khi quá muộn rồi thì trường hợp này giống như F0 mà chúng ta cứ mải mê đi tìm như trước đây.