Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Dịch Covid-19: Phân tuyến, điều trị theo phác đồ bước đầu rất hiệu quả

Dịch Covid-19: Phân tuyến, điều trị theo phác đồ bước đầu rất hiệu quả
19/02/2020 17:15:28 - Sức khỏeĐể ứng phó với COVID-19,  toàn bộ hệ thống khám chữa bệnh của Việt Nam từ Trung ương về xã cùng vào cuộc để phòng chống dịch bệnh.