Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

PC Quảng Ngãi: Hoán đổi máy biến áp trên lưới điện

PC Quảng Ngãi: Hoán đổi máy biến áp trên lưới điện
21/05/2020 09:34:58 - Doanh nghiệpTại thị trấn Phổ Phong, Điện lực Đức Phổ thuộc PC Quảng Ngãi đã thực hiện thay thế, hoán chuyển máy biến áp (MBA) của TBA Phổ Thuận 4 và TBA Phổ Phong 14.