Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 3 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

“Áo lụa Duy Xuyên” - nỗi lòng với đời, với người

“Áo lụa Duy Xuyên”  - nỗi lòng với đời, với người
02/08/2016 11:03:53 - Tác giả - Tác phẩmNặng lòng nên phải đi tìm Chân mây ngọn cỏ, bóng chim cuối trời

Các hủ tục trong lễ hội không còn hợp với đời sống hiện đại cần được loại bỏ

16/03/2015 07:48:18 - Văn hóa - Văn nghệ(Cadn.com.vn) - Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 8.000 lễ hội. Trao đổi với báo giới về các hiện tượng trong một số lễ hội dân gian như chém lợn, đâm trâu, treo đầu trâu, cướp lộc, đánh nhau...

Còn chút lòng tin góp với đời (*)

26/08/2014 07:48:46 - Tác giả - Tác phẩm(Cadn.com.vn) - Đôi khi chúng ta giật mình tự hỏi cái gì sẽ còn lại sau khi thời gian làm cho mọi sự vật phai mờ, tan biến?