Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

CPI tháng 4 có thể vẫn giảm

19/04/2014 00:01:57 - Việt Nam - Các nước(Cadn.com.vn) - Sức mua chưa được cải thiện, giá cả các mặt hàng nông sản giữ ổn định hoặc giảm. Do đó, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4-2014 có thể vẫn giảm, tuy nhiên tốc độ giảm thấp hơn so với mức giảm của tháng 3-2014. Theo Cục Quản lý giá, một số yếu tố tác động gây sức ép lên mặt bằng giá cả tháng 4.