Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Hành quân về Tak Chươm

Hành quân về Tak Chươm
19/10/2019 16:00:00 - Bạn đọcQUẢNG NAM - Thường trực Tỉnh đoàn, Cụm đoàn thi đua 9 huyện miền núi và các khối đoàn cơ quan đã xây dựng kế hoạch Tổ chức Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" với Chủ đề "Tuổi trẻ Quảng Nam tình nguyện vì cộng đồng" hành quân về thôn Tak Chươm (xã Trà Mai, H. Nam Trà My).