Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Sẵn sàng ứng phó với bão Atsani

Sẵn sàng ứng phó với bão Atsani
07/11/2020 06:45:00 - Bạn đọcNgày 6-11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã ban hành Văn bản số 489/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên