Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền hướng tới Đại hội MTTQVN lần thứ VIII

09/10/2013 10:51:52 - Hoạt động LL Công an(Cadn.com.vn) - Triển khai hướng dẫn của Tổng Cục XDLL - Bộ CA, Giám đốc CATP Đà Nẵng đã ký ban hành Kế hoạch 880/KH-CATP về việc tổ chức sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội MTTQVN các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ VIII trong CATP.