Value cannot be null. Parameter name: inputChính trị,Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động cho huyện Nghi Lộc,Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động cho huyện Nghi Lộc - Báo Công an TP Đà Nẵng: CADN Online- Kết nối niềm tin