Value cannot be null. Parameter name: inputHoạt động LL Công an,Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã,Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã - Báo Công an TP Đà Nẵng: CADN Online- Kết nối niềm tin