Value cannot be null. Parameter name: inputHoạt động LL Công an,Chuẩn bị tốt về nhân sự, nội dung tổ chức Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XIV,Chuẩn bị tốt về nhân sự, nội dung tổ chức Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XIV - Báo Công an TP Đà Nẵng: CADN Online- Kết nối niềm tin