Value cannot be null. Parameter name: inputTâm điểm dư luận,Cách ly 270 người Việt nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay,Cách ly 270 người Việt nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay - Báo Công an TP Đà Nẵng: CADN Online- Kết nối niềm tin