Đại tá Trần Đình Chung, Phó giám đốc CATP Đà Nẵng chỉ đạo tại các chốt chống dịch

Trước giờ phong toả, 0 giờ ngày 28-7, Đại tá Trần Đình Chung, Phó giám đốc CATP Đà Nẵng đã đi thị sát tại các chốt kiểm soát xung quanh 3 bệnh viện: Bệnh viện C (Bộ Y tế), Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.