Tung tin thất thiệt để câu like bán hàng qua mạng

(Cadn.com.vn) - 8 giờ 5 ngày 7-6, qua công tác nắm tình hình, CBCS Đội An ninh CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) nắm được thông tin:...