Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thăm và việc tại H. Tiên Lãng (Hải Phòng)