Công an thành phố Đà Nẵng đồng loạt ra quân, đảm bảo tuyệt đối “ai ở đâu, ở yên đấy”