Điện thoại quốc tế giá rẻ 1718- Fone1718

Fone1718 - dịch vụ gọi điện thoại Trong nước-Quốc tế Hai chiều Giá rẻ của Công ty Điện toán và truyền số liệu (VDC) – đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).